2020/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

2020/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

2020/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

2020/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri aşağıdaki gibidir.

 

1) Beyan Zamanı ve Ödeme Süresi:

 

(GVK mükerrer 120 nci maddesinin 5615 Sayılı Kanun ile Değişik ikinci fıkrası)

 

Dönem

:

2020/IV. Dönem

Beyanname Verme Süresi

:

17 Şubat 2021 Çarşamba

Ödeme Süresi

:

17 Şubat 2021 Çarşamba

 

2) 31.12.2020 Tarihinde Esas Alınacak Adat Faiz Oranları Aşağıdaki Gibidir.

 

Yıl içinde işletmenin ölçeğine göre yüksek bakiye veren kasa hesabına, alacaklı olunan ortaklar cari hesabına ve ilişkili kişi hesaplarına adat (faiz) yürütülmeli (5520 Sayılı KVK Md.13), faiz hesaplanmasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca avans işlemlerine uygulanan faiz oranı dikkate alınmalıdır.

 

Avans işlemlerine uygulanan faiz oranı ve ilgili mevzuat aşağıdaki gibidir.

 

Yıllık Oran(%)

İlgili Mevzuat

13,75

21.12.2019 tarih ve 30985 Sayılı R.Gazete’de yayınlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği

10,00

13.06.2020 tarih ve 31154 Sayılı R.Gazete’de yayınlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği

16,75

19.12.2020 tarih ve 31339 Sayılı R.Gazete’de yayınlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği

 

Bu duruma göre, 2020/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak adat faiz oranı aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

› 01.01.2020  –  12.06.2020 dönemi için % 13,75

› 13.06.2020  –  18.12.2020 dönemi için % 10,00

› 19.12.2020  –  31.12.2020 dönemi için % 16,75

 

Faiz hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılmalıdır.

 

Faiz

=

Bakiye Faiz Oranı

X

Kullanılan Gün

360

 

Yapılan hesaplama sonucunda bulunan faiz geliri için KDV’li (Faiz tutarı + KDV) olarak ortağa ve ilişkili kişilere fatura düzenlenmesi gerekir. Öteden beri idarenin görüşü ve son yıllardaki yargı kararları bu yöndedir.

 

3) 2020/IV. Geçici Vergi Döneminde Yapılacak Değerlemede Esas Alınacak Bazı Döviz Kurları Aşağıdaki Gibidir.(31.12.2020 tarih ve 31351 Sayılı Resmi Gazete)

 

Döviz Cinsi

Döviz Alış Kuru

Efektif Alış Kuru

ABD Doları

7,3405

7,3353

EURO

9,0079

9,0015

İngiliz Sterlini

9,9438

9,9369

İsviçre Frangı

8,2841

8,2717

Japon Yeni (1 Japon Yeni)

0,070930

0,070668