Pratik Bilgiler

AMORTİSMAN AYIRMADA ALT SINIR

YILLAR

TUTAR

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2016

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

 

ARIZİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI
(G.V.K. Madde 82)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2016

24.000 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

23.000 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

21.000 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

21.000 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

20.000 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 

ASGARİ ÜCRET HESABI 
(01.01.2016 - 31.12.2016)

ASGARİ ÜCRET

1.647,00-TL

SSK PRİMİ % 14

230,58-TL

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

16,47-TL

GELİR VERGİSİ %15

86,46-TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

123,53-TL

DAMGA VERGİSİ % 07,59

12,50-TL

KESİNTİLER TOPLAMI

346,01-TL

NET ASGARİ ÜCRET

1.300,99-TL

NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu

dikkate alınarak hesaplanmıştır.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik

vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır.

Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina 
  Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi   Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.250

2.500

2.000

1.712

1.450

2. Grup

2.000

1.500

1.250

1.000

862

3. Grup

1.450

1.000

862

625

500

4. Grup

625

500

375

325

250

5. Grup

375

325

223

210

171

6. Grup

210

171

112

100

72

7. Grup

72

57

40

33

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

                     ( VUK Genel Tebliği Sıra No:460 )

MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında   
 Uygulanacak  Tutar (TL)

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık; 
- Alış tutarı 
- Satış tutarı

 
168.000
230.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000

 

 

DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI
(G.V.K. Mükerrer 80)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2016

11.000 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

10.600 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

9.700 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

9.400 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

8.800 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 

 

210 SAYILI KANUNA EKLİ DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSUNDA YER ALAN DEĞERLİ

                        KAĞİT BEDELLERİ

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter   kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

17,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

87,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

8,00

7 - Aile cüzdanları

80,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

108,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi   Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,00

 

GECİKME ZAMMI TABLOSU

GENEL TEBLİĞ NO /
MADDE NO/B.K.K. NO

 

 

UYGULAMA TARİHLERİ

 

 

 

ORANI

359

01/01/1981 - 29/02/1984 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

 

 

Diğer Aylar için Aylık

3%

367

01/03/1984 - 31/08/1985 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

 

 

Diğer Aylar için Aylık

4%

370

01/09/1985 - 31/05/1988 Tarihleri arasında

1.Ay

10%

 

 

Takip Eden 5 Ay için Aylık

7%

 

 

Diğer Aylar için Aylık

5%

372

01/06/1988 - 31/12/1988 Tarihleri arasında

İlk 3 Ay

10%

 

 

Takip Eden 3 Ay için Aylık

8%

 

 

Diğer Aylar için Aylık

6%

375

01/01/1989 - 31/12/1989 Tarihleri arasında

İlk 4 Ay için Aylık

10%

 

 

Diğer Aylar için Aylık

7%

378

01/01/1990 - 29/12/1993 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

7%

381

30/12/1993 - 07/03/1994 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

9%

383

08/03/1994 - 30/08/1995 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

12%

389

31/08/1995 - 31/01/1996 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

10%

391

01/02/1996 - 08/07/1998 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

15%

403

09/07/1998 - 19/01/2000 Tarihleri arasında

Tüm Aylar için Aylık

12%

408

20/01/2000 - 01/12/2000 Tarihleri arasında

Her Ay için

6%

411

02/12/2000 - 28/03/2001 Tarihleri arasında

Her Ay için

5%

415

29/03/2001 - 30/01/2002 Tarihleri arasında

Her Ay için

10%

422

31/01/2002 - 11/11/2003 Tarihleri arasında

Her Ay için

7%

429

12/11/2003 - 01/01/2004 Tarihleri arasında

Her Ay için

4%

5035 Sayılı Kanunun 
4. maddesi

02/01/2004 - 01/03/2005 Tarihleri arasında

Her Ay için

4%

434

02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında

Her Ay için

3%

438

21/04/2006 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

2,5%

2009/15565 Sayılı B.K.K.

19/11/2009 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

1,95%

2010/965 Sayılı B.K.K.

19/10/2010 Tarihinden İtibaren

Her Ay için

1,40%

 

MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARLARI

GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YIL

İSTİSNA TUTARI

DAYANAĞI

2016

3.800.-TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

3.600.-TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014

3.300.-TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2013

3.200.-TL

284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2012

3.000.-TL

280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 

2016 TAKVİM YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE ESAS GELİR VERGİSİ TARİFESİ

12.600 TL'ye kadar  

% 15 

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası   

% 20

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası 

% 27

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret 
gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası 

% 35

 

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com