ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT ZORUNLULUĞU

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT ZORUNLULUĞU

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Avukatlık Kanunu'nun 35.inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 11.01.2001 tarihinden geçerli olmak üzere esas sermayesi 250.000 TL. Ve üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 ve daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadırlar.

Bir başka ifadeyle bahsi geçen kuruluşlar 1136 sayılı Kanunun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen davaya ait evrakı düzenleme, davayı bizzat açma ve takip etme hakkını ancak sözleşmeli avukatları vasıtasıyla kullanabileceklerdir.

Kuruluş esas sermayesi 250.000 TL’nin altında olsa da sermaye artırımı sonrasında esas sermayesi 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerin genel kurulunun ticaret siciline tescil ettirildiği tarihte avukat bulundurma zorunluluğu doğmaktadır. 

Esas sermayesi 250.000 TL. Altındaki Anonim Şirketler, ortak sayısı yüzün altında kalan yapı kooperatifleri ile ortak sayısı ne olursa olsun tüketim, eğitim, tarım, taşıyıcı kooperatifleri gibi ve sair kooperatif türleri için avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluşlara,  Cumhuriyet Savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

Faal olmayan ya da tasfiye halinde bulunan anonim şirketlerin, bu zorunluluk karşısındaki durumlarının yasada yer almayışı önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.

Esas sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketlere getirilen bu zorunluluk birçok eleştiriye konu olsa da Anayasa Mahkemesi 30.06.2011 tarihli ve E.2010/10, K.2011/110 sayılı kararında, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin anonim şirketler yönünden, Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmederek bu konuda yapılan eleştirilere son vermiştir.

Ahmet Civelek

İLKE DENETİM DANIŞMANLIK SMMM LTD. ŞTİ.

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com