MAZERET İZNİ 3 GÜN,  BABALIK İZNİ 5 GÜNDÜR

MAZERET İZNİ 3 GÜN,  BABALIK İZNİ 5 GÜNDÜR

ÇALIŞANLARIN MAZERET İZNİ 3 GÜN,  BABALIK İZNİ İSE 5 GÜNDÜR

6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un un 35. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanun’unda düzenlemeye giderek Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Mazeret izni

EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

Yukarıdaki madde açıklamasına göre; 23.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere işçiye eşinin doğum yapması halinde beş gün izin verilir ve bu izin ücretlidir. Söz konusu izin yasada gün diye geçtiğinden kanaatimizce iş günü olarak hesap edilmemesi gerekmektedir. Verilen babalık izninin, hafta tatiline ve ulusal bayramlara denk gelmesi halinde, bu günlerin de izin günlerinden sayılması gerekmektedir. Söz konusu izin hakkı doğumun gerçekleşmesi ile doğmakta ve kullanılmaktadır. Mazeret izni ise maddede sayılan hallerle ilgili olarak 23.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere üç gündür.

Ahmet Civelek

İLKE DENETİM DANIŞMANLIK SMMM LTD. ŞTİ.

 

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com