BELGELERİN TEMİNİ VE İPTALİ

BELGELERİN TEMİNİ VE İPTALİ
MÜKELLEFLERİN KULLANACAKLARI BELGELERİN TEMİNİ VE İPTALİ

Belge temini (Basit Usul Hariç)

Mükellefler, Vergi Usul Kanununa göre kullanacakları belgeleri, bağlı bulundukları vergi dairesinin il sınırları içerisinde kalan anlaşmalı matbaalara bastırarak/veya noterlere tasdik ettirerek kullanabilirler.

Belge iptali (Basit Usul Hariç)

İşi bırakan mükellefler, anlaşmalı matbaalara bastırmış oldukları belgelerden, kullanılmamış olanlar ile en son kullandıkları ciltleri, işi bırakma bildiriminde bulunacakları süre içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine ibraz ederek kullanılmamış belgelerin iptal edilmesini sağlayacaklardır.

Belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine, son kullanılan ciltlere ilişkin olarak, belgenin nev'i, seri ve sıra numarası, en son belgenin düzenlendiği tarih ile kullanılmamış bulunan ciltlerin ilk ve son seri ve sıra numaraları bir tutanakla tespit edilecek ve düzenlenen tutanak vergi dairesi yetkilileri ile mükellef veya vekili tarafından imzalanacaktır. Kısmen kullanılan cildin kullanılmamış kısımları da iptal edilecektir. İptale ilişkin olarak düzenlenen ve mükellefe verilen tutanağın bir nüshası muhafaza edilecektir. Ayrıca, İşlerini terk ettiklerini vergi dairesine bildiren mükelleflerin eski nesil ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairesine ibraz etmeleri gerekir. (Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda levha zorunluluğu bulunmamaktadır.)

İşini terk edenlerden, söz konusu belgeleri ibraz edemeyenler ile eksik belge ibraz edenler veya belgelerini kaybettiğini bildiren mükellefler hakkında usulsüzlük cezası ile birlikte dönem vergi matrahlarının tespiti için takdir komisyonuna sevk edilebilecektir.

İLKE DENETİM DANIŞMANLIK SMMM LTD. ŞTİ.

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com