HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ

HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ
HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ

 

Huzur hakları ile ilgili kısa açıklamalar maddeler halinde aşağıda açıklanmıştır.

  • Huzur hakkı ödemeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 394. maddesinde düzenlenmiştir.

  • Şirket ana sözleşmesiyle veya genel kurul kararıyla belirlenmelidir.

  • Ücret, ikramiye, prim veya yıllık kardan pay şeklinde ödenebilir.

  • Şirketin mali yapısı ile orantılı olmadır. Aksi durumda ortaklarına borç para verildiği iddia edilebilir. Bu durumda kurumlar vergisi kanunu açısından gider yazılmama ve örtülü kazanç dağıtımı söz konusu olacaktır.

  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret olarak vergilendirilmektedir. (GVK Md.61/4, 94/1, 103 ve 104)

  • Vergi Usul Kanun 238. Maddesi uyarınca Huzur Hakkı Bordrosu düzenlenmelidir.

  • 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/b fıkrası uyarınca, huzur hakkı ödemeleri binde 7,59 nispetinde damga vergisine tabidir.

  • 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 4/b-3 maddesine göre “Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları” kısa ve uzun vadeli sigorta uygulaması açısından sigortalı sayılmakta ve 4/b kapsamında bulunmaktadırlar.  Kısaca huzur hakkı alanlar bağ-kurlu sayıldığından ayrıca sigorta kesintisine tabi bulunmamaktadır.

  •  5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında, yani iş akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette çalışanların huzur hakları sigorta primine tabidir.

İLKE DENETİM DANIŞMANLIK SMMM LTD. ŞTİ.

 

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com