DEFTERLERE KAYIT SÜRELERİ

DEFTERLERE KAYIT SÜRELERİ
KAĞIT  ORTAMINDA VE E-DEFTERDE KAYIT SÜRELERİ

Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu defterlere, işlemlerin zamanında kaydedilmesi gerekmektedir. Söz konusu kayıtların on gün içinde kaydedilmesi zorunludur.

Kayıt işlemlerini devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan vesikalara dayanarak yürüten işletmelerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir.

Bu gibi hallerde, muamelelerin defterlere kırk beş gün içinde kaydedilmesi zorunludur.

Serbest meslek kazanç defterlerine, muamelelerin günü gününe kaydedilmesi zorunludur.  

KDV kanununa göre KDV’ nin indirim konusu yapılabilmesi için  fatura vb. belgelerin Kanuni Defterlere yasal süresi içerisinde kaydedilmesi ve i lgili vergilendirme döneminin aşılmaması gerektiği bildirmiştir. Yasal defterlere kaydedilmeden ilgili dönem KDV beyannamesinde indirim konusu yapılan KDV’ lerin indirimini yasaya aykırı olduğundan kabul edilmemekte ve bu nedenle eksik beyan edilen KDV’ nin cezalı olarak tahsiline yönelik işlem yapılmaktadır.
 
Muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında (e-defter hariç) tutulmasının sürelere bir etkisi bulunmamaktadır.
 
E-defter uygulamasında ise kayıt düzeni temel olarak kağıt ortamında tutulması gereken defter bilgilerini aynen içermektedir. Ancak, kayıt süresi olarak, aylık kayıtlar dosya olarak oluşturulduktan en geç takip eden üçüncü ayın sonuna kadar mali mühür ile mühürlenerek beratın alınması gerekmektedir. 
 
Ay içerisindeki belirli tarihler itibariyle o ana kadar geçerli olan kayıtların dosyalanarak mali mühür ve berat alma işlemi yapılması da mümkündür. Kısaca, aynı aya ilişkin olarak birden fazla berat oluşturulması mümkün olmaktadır. 
 
E-defter uygulaması halen  Yevmiye Defteri ile  Büyük Defter (Defteri-Kebir) uygulamasını kapsamakta olup, envanter ve pay defteri uygulamasını kapsamamaktadır.
 
E-Defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükelleflerin kağıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. E-defter ile kağıt ortamında defter tutulmamasına ilişkin cezalar aynıdır. 
 
İLKE DENETİM DANIŞMANLIK SMMM LTD. ŞTİ.
 

 

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com