MALİ TATİL UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

MALİ TATİL UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

MALİ TATİL UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

10 Nisan 2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)  ile Mali Tatil uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

  •  Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi hakkında mali tatil uygulanmayacaktır. Örneğin, Mükellef tarafından Haziran-2016 döneminde satışı yapılan dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 15 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, özel tüketim vergisi mali tatil kapsamında olmadığından beyan ve ödeme süresinin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu değildir.

 

  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir. Örnegin, Mükellef, Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesi uyarınca ertesi ayın 23 üncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermesi gereken Haziran-2016 dönemine ait gelir (stopaj) vergisine ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresi 25 Temmuz 2016 (23, 24 Temmuz 2016 tarihleri resmi tatile rastladığından) tarihi olacak, mali tatil nedeniyle ayrıca bir süre uzatımı olmayacaktır. Bu beyannameye göre tahakkuk eden vergi de 26 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir.

 

  • Verilme süresinin son günü mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 2016 yılı için 25 Temmuz 2016 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 26 Temmuz 2016 tarihi, mesai saati bitimi olacaktır. Kısaca, Önceki düzenlemede 30 Temmuz olan ödeme süresi 26 Temmuz tarihine çekilmiştir.

Ahmet Civelek

İLKE DENETİM DANIŞMANLIK SMMM LTD. ŞTİ.

 

 

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com