KAPANIŞ TASDİKLERİ

KAPANIŞ TASDİKLERİ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA YAPTIRILMASI GEREKLİ

KAPANIŞ TASDİKLERİ

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 6335 ve 6445 sayılı Kanunlarla değişik  “Defter tutma yükümlülüğü” başlıklı 64 üncü maddesi uyarınca Ticari defterlerin kapanış tasdikinin yapılması zorunludur.

Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılacaktır.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Tasdiki

Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılacaktır.

Kapanış Tasdiki ile ilgili Diğer Hususlar

 • Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış tasdikleri dışındaki defterlerin kapanış tasdiki yaptırılmayacaktır. Dolayısıyla, Envanter defteri, Defter-i Kebir, işletme defteri gibi Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gerekli defterlerin kapanış tasdiki zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterleri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. İsteyen mükellefler yeni defter tasdiki yaptırabilirler.
 • 01.01.2016 tarihinden itibaren E-Deftere geçen mükellefler 2015 Yılı Kapanış tasdiklerini 2016-Haziran ayı sonuna kadar yaptırabileceklerdir.
 • Limited şirketlerde Müdürler kurulu karar defterinin tutulması zorunlu değildir. Ancak tutulmak istenmesi halinde açılış ve kapanış onaylarının yapılması gereklidir. Müdürler kurulu karar defteri için yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
 • Yevmiye ve Yönetim kurulu karar defterlerini ara tasdik suretiyle yeni hesap döneminde kullanmak isteyen mükellefler, ara tasdik yaptırmadan önce kapanış onayını yaptırmak zorundadır. Yenileme onayı ile kapanış onayı gerekli bilgiler yazılmak şartıyla tek yevmiye numarası altında da yapılabilecektir.
 • Kapanış tasdikinin yaptırılmasının Vergi Usul Kanunu yönünden zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Vergi Usul Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yaptırılabilecektir.
 • Mükellefin iradesi veya sorumluluğu dışında gelen bilgi ve belgelerle, hesap mutabakatlarından ileri gelen düzeltme işlemlerinin veya kapanış kayıtlarının kapanış onayından sonra kayda alınabilmesi kanaatimizce mümkün bulunmaktadır.

Kapanış Tasdiki Yaptırmamanın Müeyyidesi

 • Türk Ticaret Kanunu’nu 562/1-c bendi uyarınca onayı zorunlu olan defterlerin (kapanış onayına tabi olanlarda kapanış onayı dahil) gerekli onaylarını yaptırmayanlar 5.209 TL idari para cezasıyla cezalandırılacaktır.
 • Ticari defterlerin kesin delil olarak sahibinin lehine, aleyhine veya diğer tarafın aleyhine kullanılması durumu ortadan kaldırılmıştır. Resen ya da taraflardan birinin istemi üzerine incelenen defterler takdiri delil olarak nitelendirilecektir.
 • Türk Ticaret Yasasının 82. Maddesi, tacirlerin saklamakla mükellef oldukları defterleri, yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi afetler sebebiyle kaybetmeleri halinde tacirin bu durumu öğrenmesinden itibaren 15 gün içinde mahkemeden zayi belgesi alabilmesine olanak sağlayıcı hükümleri ifade etmektedir. Ancak ticari defterlerini onaylatmayan tacirlerin Türk Ticaret Yasasının 82. maddesinde sözü edilen zayi belgesini alma imkânları bulunmamaktadır. Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre tasdik mecburiyeti açılış ve kapanış tasdiklerini kapsadığından kapanış tasdiki bulunmayan defterler için zayi belgesi alma olanağı bulunmamaktadır.

Ahmet CİVELEK

İLKE DENETİM DANIŞMANLIK S.M.M.M. LİMİTED ŞİRKETİ

 

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com